Phân tích chỉ số và tối ưu quảng cáo chuyển đổi website landing page đa kênh

Screenshot 2024 04 22 101628

Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo đa kênh website/ landing page là mục tiêu chung của nhiều nhà quảng cáo. Bạn đang tìm kiếm bí quyết để tối ưu hóa quảng cáo và gia tăng tỉ lệ chuyển đổi và bứt phá doanh thu? Vậy làm như thế để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo đa kênh? Trong bài viết này Đội ngũ chạy quảng cáo chuyên nghiệp Admatrix Agency sẽ chia sẻ “bí kíp” để giúp bạn có được một chiến dịch quảng cáo chuyển đổi hiệu quả!

Tìm hiểu loại các chỉ số quảng cáo chuyển đổi

Khái niệm

Screenshot 2024 04 22 102651

Chạy chuyển đổi Website / Landingpage là một dạng hình thức quảng cáo mà nền tảng sẽ tối ưu chiến dịch quảng cáo hiệu quả đến tất cả những khách hàng tiềm năng được dẫn về cơ sở hạ tầng website/ landing page/ app  và đo lường hiệu quả chuyển đổi ở đây. Đặc biệt các nền tảng quảng cáo như TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads chỉ tính phí trên một hành động chuyển đổi được tạo ra.

Trong quá trình sử dụng tiện ích ở các nền tảng, khách hàng sẽ bắt gặp các nội dung quảng cáo như videos / hình ản rồi nhấp vào nút kêu gọi hành động vào trang đích. Trong bài viết sẽ có kèm theo landing page/ website  cùng lời kêu gọi mua sản phẩm/ để lại thông tin để được liên hệ lại tư vấn nếu là dịch vụ.

Phân loại

Screenshot 2024 04 22 102819

Các chỉ số quảng cáo chuyển đổi phổ biến theo từng nhóm, bao gồm:

Chỉ số về mức độ hiển thị:

Reach (Lượng tiếp cận):

 • Định nghĩa: Reach là một chỉ số phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông, chỉ số này đo lượng người được tiếp xúc với nội dung hoặc quảng cáo của bạn trên các kênh kỹ thuật số như mạng xã hội, website,…
 • Cách tính: Reach = Số lần hiển thị / Tần suất
 • Reach không tính số lần hiển thị, mà chỉ tính số người đã tiếp cận nội dung. Ví dụ: 100 người nhìn thấy quảng cáo của bạn 1 lần, thì Reach là 100.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường độ rộng của chiến dịch marketing, cho biết có bao nhiêu người đã tiếp cận được thông điệp của bạn.

Impressions (Lượt hiển thị):

 • Định nghĩa: Tổng số lần nội dung/quảng cáo của bạn được hiển thị, bất kể người dùng có nhìn thấy hay không.
 • Cách tính: Impression = Reach * Frequency

Trong đó: 

  • Reach là số lượng người tiếp cận với quảng cáo của bạn
  • Frequency là tần số chỉ trung bình số lần mà quảng cáo của bạn hiển thị với một người dùng
 • Impressions được tính mỗi khi nội dung/quảng cáo được tải trên màn hình của người dùng. Ví dụ: 100 người nhìn thấy quảng cáo của bạn 2 lần, thì Impressions là 200.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường tần suất nội dung/quảng cáo của bạn được hiển thị, cho biết thông điệp của bạn đã được phơi bày bao nhiêu lần.

Frequency (Tần suất hiển thị):

 • Định nghĩa: Số lần trung bình một người nhìn thấy nội dung/quảng cáo của bạn.
 • Cách tính: Frequency = Impressions / Reach. Ví dụ: Impressions là 200 và Reach là 100, thì Frequency là 2 (trung bình mỗi người nhìn thấy quảng cáo 2 lần).
 • Mục đích sử dụng: Đo lường mức độ bão hòa của thông điệp, cho biết mỗi người đã nhìn thấy nội dung/quảng cáo của bạn bao nhiêu lần.

Ví dụ:

Giả sử bạn chạy một chiến dịch quảng cáo trên Facebook với 100.000 lượt hiển thị và tiếp cận được 20.000 người dùng.

 • Reach: 20.000 người dùng
 • Impressions: 100.000 lượt hiển thị
 • Frequency: 5 (mỗi người dùng nhìn thấy quảng cáo trung bình 5 lần)

Reach, Impressions và Frequency là 3 chỉ số quan trọng giúp bạn đo lường mức độ hiển thị của nội dung/quảng cáo. Mỗi chỉ số có một mục đích sử dụng riêng biệt, và khi kết hợp với nhau, chúng sẽ cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh về hiệu quả của chiến dịch marketing.

Chỉ số về mức độ tương tác: 

Clicks (Lượt nhấp):

 • Định nghĩa: Số lần người dùng nhấp chuột vào nội dung/quảng cáo của bạn.
 • Cách tính: Clicks = Số lần nhấp chuột / Số lần hiển thị (Impression)
 • Clicks được tính mỗi khi người dùng nhấp chuột vào một liên kết, nút CTA hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có thể tương tác trong nội dung/quảng cáo.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường mức độ quan tâm của người dùng đối với nội dung/quảng cáo của bạn. Clicks cao cho thấy người dùng đang tích cực tương tác với nội dung và có thể dẫn đến những hành động mong muốn như mua hàng, đăng ký hoặc tìm hiểu thêm thông tin.

Click-Through Rate (CTR):

 • Định nghĩa: Tỷ lệ phần trăm người dùng nhấp chuột vào nội dung/quảng cáo của bạn sau khi nhìn thấy.
 • Cách tính: CTR = (Clicks / Impressions) * 100%. Ví dụ: Impressions là 100 và Clicks là 20, thì CTR là 20%.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường mức độ thu hút của nội dung/quảng cáo của bạn. CTR cao cho thấy nội dung/quảng cáo của bạn kích thích người dùng nhấp chuột và tìm hiểu thêm.

Engagement Rate (Tỷ lệ tương tác):

 • Định nghĩa: Tỷ lệ phần trăm người dùng tương tác với nội dung/quảng cáo của bạn theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhấp chuột, thích, chia sẻ, bình luận, v.v.
 • Cách tính: Engagement Rate = (Tổng số lượt tương tác / Impressions) * 100%. Ví dụ: Impressions là 100 và tổng số lượt tương tác là 50 (bao gồm 20 lượt nhấp chuột, 15 lượt thích và 15 lượt chia sẻ), thì Engagement Rate là 50%.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường mức độ khuyến khích nội dung/quảng cáo của bạn tạo ra sự tương tác với người dùng. Engagement Rate cao cho thấy nội dung/quảng cáo của bạn thu hútkích thích người dùng tham gia thảo luận và chia sẻ.

Mối quan hệ giữa Clicks, CTR và Engagement Rate:

 • Clicks: Là một phần của Engagement Rate.
 • CTR: Có thể được coi là một cách tính Engagement Rate đơn giản, chỉ tập trung vào lượt nhấp chuột.

Ví dụ:

Giả sử bạn chạy một chiến dịch quảng cáo với 100.000 lượt hiển thị, 2.000 lượt nhấp chuột, 500 lượt thích và 250 lượt chia sẻ.

 • Clicks: 2.000 lượt nhấp chuột
 • CTR: 2% (2.000 clicks / 100.000 impressions)

=> Engagement Rate: 3.5% (2.000 clicks + 500 likes + 250 shares) / 100.000 impressions)

Các chỉ số về hành vi chuyển đổi: 

Conversions (Chuyển đổi):

 • Định nghĩa: Hành động mà bạn mong muốn người dùng thực hiện sau khi họ tương tác với nội dung/quảng cáo của bạn, ví dụ như mua hàng, đăng ký, tải xuống tệp tin, 
 • Cách tính: Conversions = Số lượng chuyển đổi / Số lượng người dùng đã xem quảng cáo, truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng

  Ví dụ:

  Giả sử bạn có một chiến dịch quảng cáo với 100.000 lượt hiển thị và 2.000 người nhấp vào quảng cáo. Trong số những người nhấp vào quảng cáo, có 100 người đã mua hàng. Vậy tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch quảng cáo này là: Conversions = 100 / 2.000 = 5%

 • Mục đích sử dụng: Đo lường hiệu quả của chiến dịch marketing trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh. Số lượng Conversions cao cho thấy chiến dịch của bạn đang thành công trong việc khuyến khích người dùng thực hiện những hành động có giá trị.

Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi):

 • Định nghĩa: Tỷ lệ phần trăm người dùng thực hiện hành động chuyển đổi sau khi họ tương tác với nội dung/quảng cáo của bạn.
 • Cách tính: Conversion Rate = (Conversions / Impressions) * 100%. Ví dụ: Impressions là 100 và Conversions là 5, thì Conversion Rate là 5%.
 • Mục đích sử dụng: Đo lường mức độ hiệu quả của nội dung/quảng cáo của bạn trong việc kích thích người dùng thực hiện hành động chuyển đổi. Conversion Rate cao cho thấy nội dung/quảng cáo của bạn thu hútthuyết phục người dùng thực hiện những gì bạn mong muốn.

Cost Per Conversion (Chi phí cho mỗi chuyển đổi):

 • Định nghĩa: Chi phí trung bình để thúc đẩy một hành động chuyển đổi.
 • Cách tính: CPC = Tổng chi phí / Số lượng chuyển đổi (Conversions). Ví dụ: Bạn chi 100 đô la cho một chiến dịch quảng cáo và thu được 5 Conversions, thì CPC là 20 đô la (100 đô la / 5 Conversions).

Ví dụ:

Giả sử bạn chi 1.000.000 đồng cho một chiến dịch quảng cáo và thu được 100 lượt chuyển đổi. Vậy CPC của chiến dịch quảng cáo này là: CPC = 1.000.000 đồng / 100 = 10.000 đồng

 • Mục đích sử dụng: Đo lường hiệu quả chi phí của chiến dịch marketing. CPC thấp cho thấy bạn đang tận dụng tối đa ngân sách marketing của mình và đạt được Conversions với mức chi phí hợp lý.

Mối quan hệ giữa Conversions, Conversion Rate và CPC:

 • Conversions: Là yếu tố quan trọng nhất để xác định thành công của chiến dịch marketing.
 • Conversion Rate: Phản ánh mức độ hiệu quả của nội dung/quảng cáo của bạn trong việc kích thích hành động chuyển đổi.
 • CPC: Giúp bạn đánh giá hiệu quả chi phí của chiến dịch marketing và tối ưu hóa ngân sách.

Conversions, Conversion Rate và CPC là 3 chỉ số quan trọng giúp bạn đo lường hiệu quả của chiến dịch marketing trong việc thúc đẩy hành vi chuyển đổi và đạt được mục tiêu kinh doanh. Bằng cách theo dõi và phân tích các chỉ số này, bạn có thể điều chỉnh nội dung, chiến lược marketing và tối ưu hóa ngân sách để tăng cường hiệu quả và tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) cho chiến dịch của mình.

Chỉ số về lợi nhuận: 

ROAS (Return On Ad Spend) – Chỉ số về lợi nhuận

ROAS – viết tắt của Return On Ad Spend, là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cho quảng cáo, hay còn gọi là lợi nhuận thu về trên chi phí quảng cáo. Đây là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing và đánh giá mức độ sinh lời của các khoản đầu tư vào quảng cáo.

Công thức tính ROAS:

ROAS = (Doanh thu thu được từ quảng cáo / Chi phí quảng cáo) x 100%

Ví dụ:

Giả sử bạn chi 100.000 đồng cho một chiến dịch quảng cáo Google Ads và thu về 2.000.000 đồng doanh thu từ việc bán hàng. ROAS của chiến dịch này sẽ là:

ROAS = (2.000.000 đồng / 100.000 đồng) x 100% = 2000%

Cách diễn giải ROAS:

 • ROAS > 100%: Chiến dịch quảng cáo lợi nhuận, nghĩa là bạn thu về nhiều hơn số tiền đã chi cho quảng cáo.
 • ROAS = 100%: Chiến dịch quảng cáo vốn hòa vốn, nghĩa là bạn thu về đúng bằng số tiền đã chi cho quảng cáo.
 • ROAS < 100%: Chiến dịch quảng cáo lỗ, nghĩa là bạn thu về ít hơn số tiền đã chi cho quảng cáo.

Mục đích sử dụng ROAS:

 • So sánh hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo khác nhau: ROAS giúp bạn dễ dàng so sánh hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo đang chạy trên các nền tảng khác nhau (Tiktok Ads, Google Ads, Facebook Ads,…) hoặc được triển khai theo các cách khác nhau (quảng cáo hiển thị, quảng cáo tìm kiếm, v.v.).
 • Đánh giá mức độ sinh lời của các khoản đầu tư vào quảng cáo: ROAS cho bạn biết lợi nhuận bạn thu được từ mỗi đồng chi cho quảng cáo, giúp bạn đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách marketing và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo: Bằng cách theo dõi ROAS theo thời gian, bạn có thể xác định những yếu tố nào của chiến dịch quảng cáo đang hiệu quả và những yếu tố nào cần cải thiện. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh chiến dịch để tăng cường hiệu quả và tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI).

Lưu ý khi sử dụng ROAS:

 • ROAS chỉ là một trong số nhiều chỉ số để đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing. Bạn cần xem xét kết hợp với các chỉ số khác như lượng truy cập website, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị khách hàng trung bình (AOV),… để có được đánh giá chính xác và toàn diện hơn.
 • ROAS có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như ngành nghề kinh doanh, mục tiêu chiến dịch, thị trường mục tiêu, chất lượng sản phẩm/dịch vụ,… Do đó, bạn cần so sánh ROAS của chiến dịch với mức trung bình trong ngành hoặc với mục tiêu bạn đã đặt ra để đánh giá hiệu quả một cách thực tế.

ROAS là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing và đánh giá mức độ sinh lời của các khoản đầu tư vào quảng cáo. Bằng cách theo dõi và phân tích ROAS, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để tăng cường hiệu quả và tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI).

Tầm quan trọng của chỉ số quảng cáo chuyển đổi trong các chiến dịch quảng cáo

 • Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo: Dựa trên CR, doanh nghiệp có thể tập trung ngân sách vào những chiến dịch, kênh quảng cáo và nhóm quảng cáo có hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí chi tiêu cho những hoạt động không hiệu quả.
 • Gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS): CR cao đồng nghĩa với việc thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn với cùng ngân sách quảng cáo, từ đó gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX): Phân tích hành vi người dùng dựa trên CR giúp doanh nghiệp xác định những điểm yếu cần cải thiện trên website, ứng dụng hoặc trang đích, từ đó tối ưu hóa UX và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp: Khi thể hiện được CR cao, doanh nghiệp sẽ tạo dựng uy tín và niềm tin với khách hàng, từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng.
 • Cạnh tranh hiệu quả: Sử dụng CR giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo của mình so với đối thủ cạnh tranh và đưa ra những chiến lược phù hợp để vượt lên.

Phương pháp tối ưu hóa quảng cáo chuyển đổi 

Screenshot 2024 04 22 103433

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo là chìa khóa giúp bạn chinh phục khách hàng, gia tăng doanh thu và bứt phá lợi nhuận trong thị trường đầy cạnh tranh. Dưới đây là bí kíp toàn diện được cập nhật mới nhất năm 2024, giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng quảng cáo TikTok:

1. Xác định mục tiêu SMART và đối tượng mục tiêu tiềm năng:

 • Mục tiêu SMART: Áp dụng nguyên tắc SMART (Specific – Cụ thể, Measurable – Đo lường được, Achievable – Có thể đạt được, Relevant – Liên quan, Time-bound – Có thời hạn) để đặt ra mục tiêu quảng cáo cụ thể, rõ ràng và khả thi. Ví dụ: Thay vì “Tăng lượt xem”, hãy đặt mục tiêu “Tăng 20% lượt xem video trong 1 tháng”.
 • Đối tượng mục tiêu: Xác định rõ đối tượng khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tiếp cận dựa trên các yếu tố như nhân khẩu học, sở thích, hành vi, v.v. TikTok cung cấp nhiều công cụ nhắm mục tiêu đa dạng giúp bạn tiếp cận đúng đối tượng.

2. Tạo nội dung quảng cáo sáng tạo và thu hút:

 • Nội dung bắt trend: Nắm bắt các xu hướng mới nhất trên TikTok như hashtag challenge, duet, hiệu ứng AR,… để tạo nội dung quảng cáo bắt trend, thu hút sự chú ý của người xem.
 • Nội dung ngắn gọn: Quảng cáo TikTok hiệu quả nên có độ dài tối đa 15 giây trong giai đoạn đầu, truyền tải thông điệp một cách súc tích, dễ hiểu.
 • Nội dung chất lượng cao: Sử dụng hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, thể hiện rõ thông điệp thương hiệu và sản phẩm/dịch vụ.
 • Kêu gọi hành động rõ ràng: Sử dụng CTA (Call to Action) rõ ràng, súc tích để khuyến khích người xem thực hiện hành động mong muốn như truy cập website, mua hàng, tải ứng dụng,…

3. Tối ưu hóa trang đích (Landing Page) và trải nghiệm người dùng:

Screenshot 2024 04 22 103557

Trang đích (Landing Page) đóng vai trò then chốt trong việc thu hút khách hàng tiềm năng từ quảng cáo TikTok và thúc đẩy họ thực hiện hành động mong muốn, ví dụ như mua hàng, đăng ký, tải ứng dụng,… Do đó, tối ưu hóa trang đích và trải nghiệm người dùng (UX) là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của chiến dịch quảng cáo TikTok của bạn. Dưới đây là bí kíp toàn diện giúp bạn hoàn thiện trang đích:

– Tạo sự nhất quán:

 • Nội dung: Đảm bảo nội dung trang đích nhất quán với thông điệp và hình ảnh trong quảng cáo TikTok để tạo sự liền mạch và thu hút sự chú ý của người dùng.
 • Thiết kế: Sử dụng phong cách thiết kế tương đồng với giao diện TikTok để tạo cảm giác quen thuộc và dễ chịu cho người dùng.
 • Màu sắc: Sử dụng màu sắc chủ đạo của thương hiệu và phù hợp với đối tượng mục tiêu để tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

– Tối ưu hóa bố cục:

 • Nội dung súc tích: Trình bày thông tin rõ ràng, ngắn gọn và tập trung vào hành động chính mà bạn muốn người dùng thực hiện.
 • Sử dụng CTA (Call to Action): Nút CTA cần nổi bật, dễ nhìn và sử dụng ngôn ngữ hành động mạnh mẽ để khuyến khích người dùng thực hiện hành động.
 • Hình ảnh và video chất lượng cao: Sử dụng hình ảnh và video chất lượng cao để thu hút sự chú ý của người dùng và truyền tải thông điệp hiệu quả.
 • Thiết kế thân thiện với thiết bị di động: Đảm bảo trang đích hiển thị tốt trên mọi thiết bị di động, vì đây là kênh truy cập chính của người dùng TikTok.

– Tối ưu hóa tốc độ tải trang:

 • Tốc độ tải trang nhanh chóng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi. Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights để kiểm tra và tối ưu hóa tốc độ tải trang của bạn.
 • Tối ưu hóa hình ảnh: Sử dụng định dạng hình ảnh phù hợp và nén hình ảnh để giảm dung lượng mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
 • Hạn chế sử dụng các yếu tố nặng như video hoặc flash animation.

– Tăng cường tương tác:

 • Sử dụng các yếu tố tương tác như biểu mẫu, khảo sát, trò chơi,… để thu hút người dùng tham gia và ở lại trang lâu hơn.
 • Khuyến khích chia sẻ: Thêm các nút chia sẻ mạng xã hội để người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung trang đích với bạn bè.
 • Tạo cảm giác cộng đồng: Hiển thị các bình luận, đánh giá hoặc testimonial từ khách hàng để tăng độ tin cậy và thu hút người dùng.

– A/B Testing:

 • Thử nghiệm các phiên bản khác nhau của trang đích (nội dung, bố cục, CTA,…) để tìm ra phiên bản hiệu quả nhất trong việc thu hút người dùng và thúc đẩy chuyển đổi.
 • Sử dụng các công cụ A/B Testing như Google Optimize hoặc VWO để thực hiện thí nghiệm một cách dễ dàng và hiệu quả.

– Đo lường và tối ưu hóa:

 • Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics để theo dõi hiệu quả của trang đích, bao gồm tỷ lệ truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian ở lại trang,…
 • Dựa trên dữ liệu thu thập được, hãy liên tục cải thiện và tối ưu hóa trang đích để nâng cao hiệu quả chuyển đổi.

Bằng cách áp dụng những bí kíp tối ưu hóa trang đích và trải nghiệm người dùng trên, bạn có thể gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, thu hút thêm khách hàng tiềm năng và bứt phá hiệu quả chiến dịch quảng cáo TikTok của mình.

4. Áp dụng chiến lược remarketing và retargeting:

 • Remarketing: Tiếp cận những người dùng đã từng tương tác với website hoặc ứng dụng của bạn để tăng khả năng chuyển đổi.
 • Retargeting: Hiển thị quảng cáo sản phẩm/dịch vụ mà người dùng đã xem hoặc quan tâm để thúc đẩy họ mua hàng.
 • Sử dụng công cụ remarketing/retargeting: Có nhiều công cụ remarketing/retargeting hiệu quả như TikTok Pixel, Zalo Ads Remarketing,… giúp bạn dễ dàng triển khai chiến lược này.

5. Theo dõi và điều chỉnh chiến dịch liên tục:

 • Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu trên website/ landing page/ app như Google Analytics: Theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch, quảng cáo và điều chỉnh chiến lược phù hợp dựa trên dữ liệu thu thập được.
 • A/B Testing: Thử nghiệm các phiên bản quảng cáo khác nhau (nội dung, hình ảnh, CTA,…) để tìm ra phiên bản hiệu quả nhất.
 • Cập nhật xu hướng: Theo dõi các xu hướng mới nhất trên TikTok và cập nhật chiến lược quảng cáo cho phù hợp.

KẾT LUẬN

Screenshot 2024 04 22 103801

Chạy quảng cáo chuyển đổi đa kênh mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp của bạn. Website/ Landing page/ App như là ngôi nhà và tài sản hữu hình của bạn. Bằng cách tận dụng tốt hành trình trình trải nghiệm khách hàng, đo lường chuyển đổi, điểm chạm khách hàng một cách khéo léo, hiệu quả từ chạy quảng cáo đa kênh có thể giúp bạn tiết kiệm nguồn lực , tối ưu chi phí ads. 

Bài trước: Quảng cáo chuyển đổi đa kênh Website Landingpage

 

Xin cho mình đánh giá post

Xem Thêm Video Kiến Thức Hay:

Theo Dõi Youtube Admatrix