Category Archives: Meta Platforms

Meta Platforms là tên của công ty mẹ, còn các ứng dụng và nền tảng mạng xã hội thuộc Meta như Facebook, Instagram, ứng dụng nhắn tin Messenger, WhatsApp, Watch, Portal, Oculus, Calibra, vẫn giữ tên cũ. Từ nay, chúng ta sẽ cùng hướng đến một “vũ trụ” Meta.

Liên hệ ngay
Tư vấn ngay
Call chúng tôi