ADMATRIX BLOG

Chia sẻ cảm hứng hỗ trợ bạn xây dựng doanh nghiệp trực tuyến vững mạnh

Category Archives: Affiliate Marketing

Affiliate Marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết là một giải pháp tiếp thị mới giúp thương hiệu tăng trưởng doanh số vượt bậc mà không cần tốn quá nhiều chi phí. Đồng thời, những nhà làm tiếp thị liên kết cũng dần được coi là một nghề một hoạt động khởi nghiệp mà không tốn quá nhiều chi phí ban đầu.