Cập nhật quảng cáo Shopee Ads 2022

LOẠI BỎ VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ KHỎI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ SHOPEE

Là một phần của những nỗ lực cải tiến liên tục đối với Trang chi tiết sản phẩm. Shopee sẽ loại bỏ phần sản phẩm tương tự ở cuối trang.

Khi nào thì thay đổi này có hiệu lực?

Việc loại bỏ dần các Sản phẩm tương tự đang được dần thực hiện theo các giai đoạn:

  1. Vào ngày 4 tháng 4 – ngày 9 thạng, 20% lưu lượng người mua sắm vào Trang chi tiết sản phẩm sẽ thấy thiết kế được cải thiện (Tức là không còn phần Sản Phẩm Tương Tự)
  2. Vào ngày 10 – 11 tháng 5, 50% lưu lượng truy cập của người mua sắm vào Trang chi tiết sản phẩm sẽ thấy thiết kế được cải tiến.
  3. Vào ngày 12 tháng 5, thay đổi này sẽ được áp dụng cho Tất Cả những người mua sắm truy cập vào trang chi tiết sản phẩm.
  • Đây là những ngày dự kiến. Ngày chính xác sẽ được cung cấp khi có.

Thay đổi này ảnh hưởng đến quảng cáo khám phá của tôi như thế nào?

Với cải tiến này, bạn có thể mong đợi những thay đổi sau đối với quảng cáo khám phá:

  1. Quảng cáo tại ví trí Có Thể Bạn Cũng Thích giờ đây sẽ có nhiều lượt xem và tạo ra nhiều lượt chuyển đổi hơn.
  2. Lượt xem và các chỉ số khác tại các vị trí Sản Phẩm Tương Tự dần dần sẽ giảm về 0.

Hãy yên tâm rằng hiệu quả của Quảng Cáo Khám Phá của bạn có thể vẫn được duy trì và thậm chí có thể cải thiện sau khi các thay đổi đã ổn định hoàn toàn.

Lưu ý:

  • Bật vị trí hiển thị Có Thể Bạn Cũng Thích cho Quảng Cáo Khám Phá của bạn để tránh giảm số lượt xem và đơn hàng.
  • Bật chế độ Quảng Cáo Tự Động Shopee để thuật toán Shopee tự động thực hiện các thay đổi nhằm tối đa hóa doanh số bán hàng của bạn.

 

Xem thêm: Tổng hợp giải pháp kéo traffics Shopee

5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ ngay
Tư vấn ngay
Call chúng tôi